Hari Rabu 30 November 2011, siswa/i PG-TK Cendekia Leadership School mengadakan fieldtrip ke Maya Hirai School of Origami.

« »